Onder redactie van dr.C.P.Bots, info@speekselcentrum.nl

Nieuwsbrief aflevering 25

Open PDF (170.86 KB)

Geen relatie orthodontische behandeling en gebitsslijtage. Cariostatisch effect van type bonding onderzocht. Diepere pockets bij premature en occlusale contacten? Geen bewijs van behandeling bruxisme. Verschillen in hechting van Streptococcus mutans aan composietrestauraties. Mondzorg inzetbaar bij screening risicopatiënten hart- en vaatziekten. Wat is meest effectieve manier om een gebitsprothese te reinigen? Weefselbesparende tandheelkunde in Turkije. Cursus paradontologie voor preventieassistentes. Website van het Europese Medicijnen Agentschap. Stelling: ‘Ik gebruik glasionomeercement bij diepe caviteiten vanwege het cariostatische effect’
Link EMEA: http://www.emea.europa.eu/influenza/home.htm

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.