Dental Health International Nederland

View the english summary Open PDF (116.93 KB)

Dental Health International Nederland (DHIN) is een in 1976 opgerichte Nederlandse organisatie die als doelstelling heeft het verbeteren van de mondgezondheid in ontwikkelingslanden. In 2008 hebben DHIN en Help International Dental Technicians in samenwerking met het Ivoren Kruis en het World Health Organization Collaborating Centre Nijmegen de doelstellingen opnieuw gedefinieerd. Het streven is nog altijd de verbetering van de mondgezondheid in lagelonenlanden met als prioriteiten preventieve tandheelkunde en versterking van bestaande lokale organisaties. Dental Health International Nederland wil naast een facilitair bedrijf voor zorgverleners in de mondzorg in lagelonenlanden ook een kenniscentrum zijn voor tandartsen en mondhygiënisten die als vrijwilliger in deze landen willen werken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.