Onder redactie van dr. J.H.G. Poorterman.

Excerpten van april 2009

Open PDF (70.80 KB)

Gebitspathologie: Multipele externe wortelresorpties. Restauratieve tandheelkunde: Klasse II-compomeerrestauraties na 5 jaar, Klasse V-restauraties na 2 jaar. Kindertandheelkunde: Veranderde kijk op cariësbehandeling, Indirecte pulpaoverkapping bij tijdelijke gebitselementen. Orthodontie: Multipele agenesieën en persistentie van tijdelijke molaren. Materiaalkunde: Hechting aan carieus dentine.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.