De positie van de deskundige in aansprakelijkheidszaken

View the english summary Open PDF (92.59 KB)

In geval van een aansprakelijkheidstelling zullen tandartsen in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker hetzij zelf een deskundige moeten inschakelen, hetzij als deskundige moeten optreden. Tandartsen die overwegen op te treden als deskundige zullen zich vooraf moeten verdiepen in vooral het civiele recht en het tuchtrecht. Aandachtspunten die daarbij aan de orde dienen te komen, zijn: de deskundige dient zich te houden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; in het rapport van de deskundige moet op inzichtelijk wijze worden uiteengezet op welke gronden de conclusie van het rapport steunt; de gronden moeten aantoonbaar steun vinden in de feiten, omstandigheden en bevindingen die zijn vermeld in het rapport; de deskundige moet zich onafhankelijk opstellen en zich onthouden van subjectieve oordelen, veronderstellingen en onzakelijke en vooringenomen kwalificaties.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.