Doelmatigheid van bruggen

View the english summary Open PDF (129.76 KB)

Een restauratief behandelingsvoorstel wordt gebaseerd op de te verwachten doelmatigheid van de behandeling. Doelmatigheid kan worden beoordeeld door het afwegen van de investering, zoals kostprijs en biologische prijs, en de effectiviteit, zoals functieherstel en duurzaamheid. Vanuit het oogpunt van weefselbesparing is het interessant om de conventionele brug te vergelijken met de adhesiefbrug. De gemiddelde levensduur van conventionele bruggen is duidelijk hoger dan die van adhesiefbruggen, maar er zijn biologische risico’s. Zo zijn bij conventionele bruggen de kans op verlies van vitaliteit van de pijlers en het optreden van cariës groter dan bij adhesiefbruggen. Dit betekent voor een noodzakelijke vervanging van een conventionele brug dat de mogelijkheid een nieuwe conventionele brug te vervaardigen beperkt is. Omdat deze en andere klinische aspecten moeilijk in een getal zijn uit te drukken, moet de patiënt in kwalitatieve zin worden geïnformeerd over de voor- en de nadelen en de onzekerheden van de diverse typen bruggen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2009 ; 116: 248-253
rubriek
Thema
thema
Risico's en risicoanalyse
Gerelateerd