Onder redactie van dr. J.H.G. Poorterman.

Excerpten van mei 2009

Open PDF (90.74 KB)

Basiswetenschappen: Epilepsie en scheurbuik. Kindertandheelkunde: Gedragsproblemen en cariësprevalentie bij premature kinderen, Cariësprevalentie van 4-jarigen in Zweden. Orthodontie: Prognose tweede tijdelijke molaar bij agenesie opvolger. Sociale tandheelkunde: Alcoholconsumptie en tandheelkundige gezondheid. Hygiëne/sterilisatie: De ziekte van Creutzfeldt-Jacob en implicaties voor tandheelkunde.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.