Risico’s en aansprakelijkheid bij complicaties met suprastructuren op implantaten

View the english summary Open PDF (158.58 KB)

Ondanks de hoge overlevingspercentages van implantaten en suprastructuren zijn er verschillende risico’s die het succes van een behandeling met implantaten beïnvloeden. Globaal kan men een indeling maken in 4 gebieden: peroperatieve complicaties, verlies of dreigend verlies van de implantaten, fractuur of slijtage van (delen van) de suprastructuur en ontevredenheid van de patiënt over het resultaat van de behandeling. De vraag is wanneer sprake is van een complicatie die op grond van de huidige kennis bij een bepaald percentage van de behandelingen mag worden verwacht en wanneer er sprake is van verwijtbaar handelen. Als echter wordt gewerkt aan de hand van de meest recente protocollen, richtlijnen en aanbevelingen, kan er geen sprake zijn van verwijtbaar handelen. Voorgesteld wordt om bij verlies van implantaten of fractuur van de suprastructuur binnen 1 jaar een herbehandeling uit te voeren zonder kosten voor de patiënt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2009 ; 116: 254-259
rubriek
Thema
thema
Risico's en risicoanalyse
Gerelateerd