De risico’s op het mislukken van een angstbehandeling

View the english summary Open PDF (86.47 KB)

In de tandheelkunde wordt het risico op het mislukken van een op angstreductie gerichte behandeling bijzonder groot geschat (ongeveer 60%). Gegevens hierover zijn er echter nauwelijks. De term ´mislukking´ wordt in dit verband gedefinieerd als een behandeling waarvan de doelstelling, voldoende angstreductie om behandeling in een reguliere praktijk mogelijk te maken, niet wordt bereikt. Er zijn 9 typen risico´s die een op angstreductie gerichte behandeling kunnen doen mislukken: onvoldoende motivatie, angst groter dan draagkracht, comorbiditeit, moeite met aangaan behandelrelatie, onjuiste indicatiestelling en behandelaanpak, te afhankelijke patiënt, onvoldoende afstemming op zorgvraag, beschadiging behandelrelatie en ongeluk tijdens behandeling.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.