Risico-inventarisatie van endodontische behandelingen

View the english summary Open PDF (262.35 KB)

Het doel van een wortelkanaalbehandeling is het voorkómen of elimineren van parodontitis apicalis. Enige jaren geleden zijn in Nederland 2 classificatiesystemen ingevoerd met als doel een onderscheid te kunnen maken tussen een ongecompliceerde en een gecompliceerde wortelkanaalbehandeling: de Dutch Endodontic Treatment Index en de Classificatie Endodontische Behandeling. Voorafgaand aan een wortelkanaalbehandeling kunnen hiermee de moeilijkheidsgraad en het behandelrisico worden beoordeeld en de uitkomst daarvan kan worden meegewogen in de beslissing de behandeling zelf uit te voeren of de patiënt te verwijzen naar een tandarts-endodontoloog. Drie klinische casussen illustreren dat endodontische behandelingen een groot risico met zich mee kunnen brengen en welke complicaties kunnen worden voorkomen door deze classificatiesystemen te gebruiken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.