Boekbespreking van juli 2009

Open PDF (51.88 KB)

Directe belasting van implantaten, Minimaal invasieve tandheelkunde. D. van Steenberghe (red.), Immediate belasting van orale implantaten. N.H.F. Wilson. Minimally invasive dentistry. The management of caries.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.