Effectief door explosieve dampbellen

Laserbehandeling in wortelkanalen

View the english summary Open PDF (169.86 KB)

Sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw zijn gepulste infraroodlasers voor tandartsen beschikbaar. Deze lasers blijken interessante toepassingen te hebben in de endodontologie. In een in vitro-model met kleurstoffen is aangetoond dat met deze lasers een wortelkanaal effectief kan worden gespoeld. Het werkingsmechanisme in het wortelkanaal in combinatie met vloeistof was echter onduidelijk. Met behulp van een speciale ‘high speed imagingtechniek’ is het werkingsmechanisme van een gepulste infraroodlaser nader bestudeerd. Hierbij werd gebruikgemaakt van een model van een tandwortel in een bassin dat was gevuld met water of met een oplossing van 5% natriumhypochloriet. Het werkingsmechanisme is toe te schrijven aan door explosieve dampbellen geïnduceerde grote vloeistofstromen, turbulentie en cavitatie-effecten. Deze verschijnselen lijken een grote bijdrage te leveren aan het schoonmaken en desinfecteren van een wortelkanaal.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.