Onder redactie van dr. J.H.G. Poorterman.

Excerpten van augustus 2009

Open PDF (528.48 KB)

Restauratieve tandheelkunde: Ormoceren vergeleken met composiet op bis-GMA-basis, Filtek P60®-restauraties na 6 jaar. Materiaalkunde: Mengen in capsules beter dan met de hand? Orthodontie: Dentale esthetische zone: lipfunctie en leeftijd. Mondziekten en kaakchirurgie: Klippel-Trenaunay-Weber in de tandheelkunde. Sociale tandheelkunde: Sociale ongelijkheid bij parodontale aandoeningen, Sociale (on)gelijkheid in mondgezondheid in Noorwegen, Zelfgerapporteerde sociale ongelijkheid in aantal gebitselementen. Gerodontologie: Preventie van ondervoeding bij ouderen. Algemene ziekteleer: Speekselsecretie na botulinebehandeling van masseterhypertrofie, Bloedsuiker bij diabeten gerelateerd aan parodontale ontsteking. Gebitspathologie: Slijtage van geërodeerd dentine door tandenpoetsen, Amelogenine onderdrukt wortelresorptie, Incisief-molaar hypomineralisatie (kaasmolaren).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.