Onder redactie van M.C. Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (554.63 KB)

Luchtvaartprincipes voor patiëntveiligheid. Malaria in het nieuws. Orthodontiepatiënt net zo goed af met handtandenborstel. Prestatie-indicatoren.Nederlander slaagt niet in gezonde leefstijl. Spinozapremie 2009. Pilot preventieve consulten. Grieppandemie in de praktijk. Geen vergoeding tandheelkundige zorg illegalen. Sluiting na niet naleven richtlijnen. Zonder tong geen leven: een hoofdhalszaak!*, verkorte rede van prof.dr. M.A.W. Merkx bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar. De volledige tekst is te raadplegen op www.mka-tanzania.nl. Drs. D.Bittermann sinds 1 juli opgenomen in KRT-bestuur.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.