Ultrasone wortelpuntpreparatie bij een chirurgische apicale endodontische behandeling

View the english summary Open PDF (867.56 KB)

Een chirurgische apicale endodontische behandeling is een veelvuldig uitgevoerde behandeling als een eerder verrichte conventionele endodontische behandeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Preparatie van de apex kan worden uitgevoerd met een conventionele ronde boor of een ultrasoonapparaat. Door middel van een prospectief, gerandomiseerd klinisch onderzoek zijn de resultaten van deze 2 methoden vergeleken. Patiënten werden gerandomiseerd voor behandeling met 1 van deze 2 methoden in een verder volledig gelijk behandelprotocol. Na 1 jaar zijn de resultaten klinisch en radiologisch geëvalueerd door 2 kaakchirurgen die waren geblindeerd voor de toegepaste behandelmethode. Van de in totaal 399 behandelde patiënten waren van 290 patiënten alle onderzoeksgegevens beschikbaar. Het succespercentage van de conventionele behandeling was 71 en van de behandeling met het ultrasoonapparaat 81. Bij de behandeling van molaren was dit verschil statistisch significant.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.