Een zonnige toekomst ten dienste van de lezers

Open PDF (68.25 KB)

Het jaar 2009 heeft voor de 116e jaargang van ons tijdschrift grotendeels in het teken van verandering gestaan. De nieuwe redactionele formule is meer gericht op de actualiteit dan de oude en daardoor kan de redactie minder werk vooruit verrichten. Dat vergde aanpassingen aan de sinds jaar en dag gebruikelijke werkwijzen. Ik kan nu met genoegen vaststellen dat de ommezwaai is geslaagd en dat de gedegen voorbereiding in de periode vanaf september zijn vruchten heeft afgeworpen. Een verandering die zeker niet onvermeld mag blijven is de nieuwe opzet van de website. Wie nog geen tijd heeft gevonden deze te bezoeken, adviseer ik dit toch eens te doen (www.ntvt.nl). Het is een waar genot rond te neuzen en alle mogelijkheden te onderzoeken. Enkele wijzigingen in de redactie hebben zich voorgedaan; redactiemedewerker dr. Max J.H. Witjes heeft wegens tijdgebrek onze redactie verlaten. Voor hem is dr. Jan G.A.M.
de Visscher als vervanger gevonden. Verder heeft dr. Michiel A.J. Eijkman de redactie
versterkt als redactiemedewerker.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.