Boekbespreking - oktober 2010

Open PDF (68.61 KB)

Esthetische tandheelkunde (H.J. de Kloet, Arnhem).
In Tandartspraktijk zijn de afgelopen jaren met regelmaat artikelen verschenen van collega Hans Beekmans, waarin hij uiteenlopende onderwerpen behandelt onder de vlag van de esthetische tandheelkunde.
H. Beekmans: Esthetische tandheelkunde. Casuïstiek en tips Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010 216 bl., geïll. € 75,00. ISBN 978 90 313 7625 4

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.