Onder redactie van J.H.G. Poorterman.

Excerpten - oktober 2010

Open PDF (86.31 KB)

Restauratieve tandheelkunde: Bloedcontaminatie tijdens hechting aan dentine. Amalgaamreparaties met composiet. Klasse Icomposietrestauraties na 12 jaar. Gnathologie: Palpatie van de musculus pterygoïdeus lateralis. Kindertandheelkunde: Lokale anesthesie bij volledige narcose. Orthodontie: Embryonale pathologie en orthodontie. Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie: Sensibiliteitsstoornissen na verwijdering derde molaar. Sociale tandheelkunde: Preventieve zorg en tijd tussen periodieke onderzoeken. Gerodontologie: Preventie van pneunomie bij beademde patiënten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.