Zwelling van de gingiva bij orthodontische behandeling met volledig vaste apparatuur

View the english summary Open PDF (159.64 KB)

Zwelling van de gingiva ontstaat regelmatig bij patiënten die orthodontisch worden behandeld. In een onderzoek werden 25 patiënten gevolgd tijdens en na een orthodontische behandeling met volledig vaste apparatuur. De mate van zwelling van de gingiva werd bepaald aan de hand van intraorale foto’s gemaakt kort voor het plaatsen, direct na het uitnemen en 3 en 6 maanden na het uitnemen van de apparatuur. De zwelling van de gingiva werd weergegeven op een visueel analoge schaal. De gemiddelde zwelling nam tijdens de orthodontische behandeling significant toe. Na het uitnemen van de orthodontische apparatuur daalde de zwelling significant. Binnen 3 maanden was de zwelling afgenomen tot het niveau van voor de orthodontische behandeling. Geconcludeerd werd dat zwelling van de gingiva die tijdens een orthodontische behandeling met volledig vaste apparatuur ontstond, reversibel was.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.