Pijnloze zwelling bleek een centrale reuscellaesie

View the english summary Open PDF (164.16 KB)

Een 32-jarige vrouw werd naar een mond-, kaak- en aangezichtschirurg verwezen in verband met een asymptomatische zwelling ter plaatse van gebitselementen 34 en 35. Na extractie van deze gebitselementen en enucleatie van de afwijking bleek bij histologisch onderzoek dat er sprake was van een centrale reuscellaesie. Dit is een goedaardige afwijking waarbij enucleatie over het algemeen tot genezing leidt en slechts een enkele keer een recidief voorkomt. Ongeveer 1 jaar na de behandeling had zich geen recidief voorgedaan en werd samen met een tandarts-prothetist gezocht naar de optimale methode om het ontstane defect te herstellen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.