Onder redactie van M.C.Eaton, e-mailadres: nieuwsberichten@ntvt.nl

Nieuws - Trends

Open PDF (113.58 KB)

Rol herpesvirus bij ontstaan schizofrenie. Eiwitten voorspellen tweede tumor hoofd-halskanker. Verhoogd cariësrisico bij beginnende dementie. Parodontale gezondheid van meerokende kinderen. Medisch: Opvoeding en genen beïnvloeden eetgedrag jongeren. Opsporing tuberculose met 2 slijmmonsters. Tandheelkundig: Bereid tot medisch onderzoek en verwijzing. Kosten en kwaliteit behandeling vooraf bespreken. Personalia: Overlappende cirkels: Samenvatting van de inaugurale rede uitgesproken door prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Cariologie en Endodontologie aan het Universitair Medisch Centrum St Radboud/de Radboud Universiteit Nijmegen. In memoriam: Prof.dr. S.K. Thoden van Velzen (1934-2009).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.