Orthodontie moet evidence-based zijn

Open PDF (173.99 KB)

Voorstander Anne Marie Kuijpers-Jagtman, afdeling Orthodontie en Orale Biologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen: ´Bij veel clinici bestaat helaas koudwatervrees voor EBO. Zij vrezen een soort kookboek-orthodontie, strak geprotocolleerd en met uitschakeling van de klinische ervaring van een bekwaam behandelaar´. Tegenstander Herman van Beek, afdeling Orthodontie, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam: ´In de orthodontie doet zich het probleem voor dat vrijwel elk systematisch literatuuronderzoek over een willekeurig onderwerp een onbevredigend resultaat oplevert´.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.