Boekbespreking - maart 2010

Open PDF (102.30 KB)

"Mondchirurgie voor tandartsen" (E.B. Wolvius, Eindhoven).
De verwachting van de auteurs is dat tandartsen in de toekomst meer chirurgische ingrepen in de mond zullen gaan uitvoeren. Dit boek speelt in op deze ontwikke ling en is de tweede druk van een praktisch handboek voor tandartsen, getiteld ‘Mondchirurgie voor tandartsen’.
P.J.W. Stoelinga, J.A.A. Brouns, M.A.W. Merkx. Mondchirurgie voor tandartsen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009 204 bl., geïll. € 125,00. ISBN 978 90 313 62 424.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.