Onder redactie van J.H.G. Poorterman.

Excerpten - maart 2010

Open PDF (102.60 KB)

Kindertandheelkunde: Mondgezondheidsgedrag en tandartservaringen van prematuur geboren kinderen. Angst voor tandheelkundige behandeling bij 5 tot 9- jarigen. Restauratieve tandheelkunde: QuiXfil®- en Tetric Ceram®- restauraties na 3 jaar. Materiaalkunde: Geen microlekkage bij Filtek Silorane®-restauraties. Hechtsterkte van 2 zelfetsende adhesieven. Nanohybride, nanofijne en micro- fijne composieten. Gerodontologie: Voorspelling van osteoporose. Algemeen medisch: Lichaamsgewicht en complicaties na dentoalveolaire chirurgie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.