Een spookachtige afwijking: regionale odontodysplasie

View the english summary Open PDF (179.92 KB)

Bij een 3-jarige peuter werd op grond van het optreden van acute dentale abcessen in combinatie met het klinisch en röntgenologisch beeld van een aantal tijdelijke gebitselementen de diagnose ‘regionale odontodysplasie’ vermoed. Histopathologisch onderzoek van de geëxtraheerde tijdelijke gebitselementen bevestigde deze diagnose. Het vroegtijdig onderkennen van deze regionale ontwikkelingsstoornis in de odontogenese is van belang om de ontwikkeling van de blijvende gebits elementen zo goed mogelijk te begeleiden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.