Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (103.99 KB)

Ethiek bij onderzoek met mensen soms discutabel. Magnetische puls tegen migraine. Letsel aan hoofd en gezicht bij mishandelde kinderen. Probiotica voor mondgezondheid. Medisch: Gezondheid kinderen blijft aandachtspunt. Bachelor Lifestyle Informatics. Nieuwe ordening van zorg. Tandheelkundig: Succesvolle behandeling parodontitis beperkt risico vroeggeboorte. Intelligente tandenborstel gewenst. Personalia: Promoties; Op zijn dissertatie ‘Predictability
of clinical wear by laboratory wear methods for the evaluation of dental restorative materials’ promoveerde S.D. Heintze op 3 februari aan de Universiteit van Groningen. Op 19 maart promoveerde M.E.L. Nienhuijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘The role of natural equine growth factors in experimental bone engineering’. Aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op 23 maart S.H. Mirmohammadi op zijn dissertatie ‘Influence of oral environmental factors on dental resin-based composites’. Benoemingen: Met ingang van 1 maart 2010 is prof. dr. C.E.L. (Carine) Carels benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft als leeropdracht Orthodontie, in het bijzonder congenitale afwijkingen van gelaat en dentitie. Het gaat hier om onderzoek, diagnostiek, preventie en behandeling van aangeboren gelaatsafwijkingen voor zover de aandoening gevolgen heeft voor de groei van het gelaat en de ontwikkeling van het gebit. Dr. G.J. Meijer is met ingang van 1 maart 2010 benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Orale Implantologie. De leerstoel is gericht op toepassing van orale implantaten in brede zin: als houvast voor prothetische voorzieningen, maar ook voor gelaatsprothesen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.