Angio-oedeem van de lip - Acne vulgaris

Rondom de mond

Open PDF (96.81 KB)

Angio-oedeem van de lip
Een 78-jarige patiënt had een plotseling ontstane en spontaan optredende zwelling van de gehele onderlip die 2 dagen aanhield. De zwelling vormde geen bedreiging voor de bovenste luchtweg, want de patiënt had geen klachten van piepende ademhaling of benauwdheid. Hij gaf aan een dergelijke lipzwelling al enkele keren eerder te hebben doorgemaakt. Steeds was de zwelling binnen 24 tot 48 uur spontaan weggetrokken. Hij had geen urticaria (galbulten/netelroos) of andere huidklachten. Anamnestisch bleken geen uitlokkende factoren bekend.
Acne vulgaris
Een 16-jarige jongen had al maanden bestaande ontsierende huidafwijkingen verspreid in zijn aangezicht. Op de glanzende huid waren talrijke huidkleurige tot rode papels en comedonen zichtbaar.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.