Transparantie in de zorg

Open PDF (79.40 KB)

Al enige jaren wordt door verschillende sectoren in de gezondheidszorg gewerkt aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Transparantie van kwaliteit is daarnaast ook een belangrijk speerpunt van de overheid. Zo is in april 2007 het programma Zichtbare Zorg opgericht om afstemming te faciliteren tussen diverse sectoren in de zorg die bezig zijn met eenzelfde ontwikkeling, namelijk het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg die ze leveren. Kwalitatief goede zorg is zorg die patiëntgericht, effectief, veilig en op tijd is en die toegesneden is op de behoeften van de individuele patiënt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.