Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten - mei 2010

Open PDF (71.61 KB)

Restauratieve Tandheelkunde: Approximaal contact bij klasse II- restauraties. Mondziekten en kaakchirurgie: Mondzorg en het syndroom van Peutz-Jeghers. Materiaalkunde: Achteruitgang van hechting aan glazuur na 2 jaar. Gerodontologie: Kaakgewrichtsartrose bij ouderen. Algemeen medisch: Relatie tussen alcoholmisbruik en parodontitis. Basiswetenschappen: Bleeksystemen: resultaten en pijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.