Onder redactie van dr.C.P.Bots, info@speekselcentrum.nl

Nieuwsbrief aflevering 30

Open PDF (263.00 KB)

Keuze restauratiemateriaal voor kinderen blijft onduidelijk. Direct plaatsen implantaat in extractie-alveole na periapicaal probleem lijkt mogelijk. Reinigen met een rubbercup niet effectief tegen gingivitis of cariës. Osteopathie versus conventionele behandeling bij kaakgewrichtsklachten. Sociaal netwerk beïnvloedt alcoholconsumptie. Optimisme verhoogt afweer. Advies College voor Zorgverzekeringen is ‘penny-wise, maar pound-foolish’. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in 2009. Op tijd ingrijpen tandartsangst bij kind voorkomt tandartsfobie. Bacteriën bij parodontitis nader onderzocht. Cursus met nadruk op complexe occlusale problemen. Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie. http://gerodontologie.nl/

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.