Pulpotomie in een tijdelijk gebitselement is zelden geïndiceerd

Open PDF (105.32 KB)

Voorstander René Gruythuysen, PAOT-docent kindertandheelkunde en lid van de commissie Richtlijnen Kindertandheelkunde namens de NMT: Ervan uitgaande dat er geen noodzaak is voor het verwijderen van geïnfecteerd dentine in het centrum van de caviteit, kan worden gesteld dat een pulpotomie in een tijdelijk gebit zelden is geïncideerd.
Tegenstander Gert Stel, universitair docent kindertandheelkunde, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen: Ook als het cariësproces de pulpa heeft bereikt, het gebitselement te restaureren is en er geen klachten zijn die duiden op een irreversibele ontsteking, is wel degelijk een pulpotomie geïndiceerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.