Het tijdschrift zit in de lift

Open PDF (281.48 KB)

Twee recente ontwikkelingen bij het tijdschrift zijn het waard om ze op deze redactionele pagina met trots te vermelden. De eerste is dat het aantal abonnementen is gestegen van ongeveer 3.700 aan het begin van 2007 tot bijna 4.100 aan het begin van 2010 (afb. 1). En dat in een periode van economische teruggang. Recent is een lezersonderzoek uitgevoerd en met de informatie die dit oplevert, kunnen we misschien de oorzaken van deze prettige ontwikkeling achterhalen. Natuurlijk hopen we door dit lezersonderzoek ook tips te krijgen hoe we het aantal abonnementen nog verder kunnen laten stijgen.
De tweede prettige constatering is dat het aantal lezers dat de maandelijkse kennistoets maakt en instuurt sinds de invoering ervan in januari 2007 is vernegenvoudigd (afb. 2). Al sinds de oprichting van het tijdschrift staat de bij- en nascholing van de lezers centraal. Deze functie krijgt nu na 117 jaar merkbaar gestalte.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.