De werkwijze van het Geneesmiddelenbulletin

View the english summary Open PDF (123.27 KB)

Het Geneesmiddelenbulletin is een tijdschrift met een unieke werkwijze dat, na een hectische periode waarin de onafhankelijkheid en zelfs het bestaansrecht werden betwist, in rustiger vaarwater is terechtgekomen. Het voortbestaan van het Geneesmiddelenbulletin is inmiddels gewaarborgd, onafhankelijk van de farmaceutische industrie, de overheid, beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Artikelen verschijnen in het Geneesmiddelenbulletin na uitgebreide consultatie van diverse deskundigen. Conclusies worden gebaseerd op gepubliceerde, en dus controleerbare resultaten van gerandomiseerde, bij voorkeur dubbelblinde, onderzoeken met een geschikte controlegroep. Alleen bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Van nieuwe geneesmiddelen bepaalt het Geneesmiddelenbulletin de plaats binnen het bestaande arsenaal en vergelijkt het de werkzaamheid en bijwerkingen met de standaardtherapie. Deze werkwijze waarborgt dat de (tand)arts op de hoogte wordt gebracht van ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen, zonder dat de farmaceutische industrie of de overheid daarop een stempel kan drukken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.