Wetenschap in de algemene praktijk

Open PDF (56.00 KB)

Dag in dag uit maken mondzorgverleners keuzes. Zowel in het dagelijks leven als bij de professionele uitvoering van de tandheelkunde. Wanneer 20 patiënten op een dag passeren, komen veelal meer dan 500 gebitselementen voorbij. In de monden van de patiënten moeten we op veel aspecten letten. We gaan in gesprek over de wensen, de verwachtingen en de motivatie van de patiënt en we handelen. We handelen en behandelen, want dat zit de meesten in ons bloed als pragmatisch tandarts-algemeen practicus. Ons ‘doen’ is geworteld in en gefundeerd op onze kennis. Kennis die tijdens de studie is opgedaan en is verrijkt met klinische ervaring en bij- en nascholing.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.