Boekbespreking - januari 2011

Open PDF (98.32 KB)

Boek: Indirecte restauraties (W. M.M. Fennis, Utrecht).
D. Bartlett, D. Ricketts; A. van Dalen (red.) Indirecte restauraties. Tandheelkundige essenties 5. Houten: Prelum Uitgevers, 2009 163 bl., geïll. € 65,00. ISBN 978 90 8562 068 6.
Academisch proefschrift: Vezelversterkte composiet adhesiefbruggen (K.H. Phoa, Rotterdam).
F. Keulemans; Exploring the limitations of fibre-reinforced composite fixed dental prostheses. Fibres (un)limited Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2010 175 bl., geïll.
Boek: Endodontologie (A.G.M. Bouwman, Nijmegen).
S.K. Thoden van Velzen, P.R. Wesselink (red.) Endodontologie, studenteneditie Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010 499 bl., geïll. € 69,95 ISBN 978 90 313 7246 1.
Boek: Internationale mondgezondheid (M.A.J. Eijkman, Wassenaar).
R. Beaglehole, H. Benzian, J. Crail, J. Mackay. The oral health atlas: mapping a neglected global health issue Brighton, DI World Dental Federation, 2009 120 bl., geïll. CHF 45,00. ISBN 978 0 9539261 6 9.
Gratis pdf op: www.oralhealthatlas.org

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.