Ernstige odontogene pijn voorafgaand aan een migraineaanval

View the english summary Open PDF (106.27 KB)

Een 30-jarige vrouw presenteerde zich bij de afdeling Gnathologie van een centrum voor bijzondere tandheelkunde met een klacht over migraineaanvallen die telkens werden voorafgegaan door ernstige odontogene pijn. Verder had zij een auto-immuunziekte en spierspanningshoofdpijn. Het vermoeden bestond dat de episodische odontogene pijn, die uren en zelfs dagen aanhield, werd veroorzaakt door bruxisme. De behandeling van het bruxisme resulteerde in een afname van de pijn en van de ernst van de migraineaanvallen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.