Een immediate volledige gebitsprothese voor de overgang van een natuurlijk naar een prothetisch occlusiesysteem

View the english summary Open PDF (309.66 KB)

Bij het verlies van de dentitie speelt de vervaardiging van een immediate volledige gebitsprothese meestal een belangrijke rol. De weg van een natuurlijk naar een prothetisch occlusiesysteem onderscheidt zich in een gefaseerde of een niet-gefaseerde behandeling. Diverse patiëntgebonden factoren, zoals de beschikbare tijd voor de behandeling, een medische indicatie, de mutilatie van het natuurlijke occlusiesysteem en de motivatie tot behandeling, spelen een rol bij de keuze tussen een gefaseerde of een niet-gefaseerde behandeling. Bij een gefaseerde behandeling is de voorspelbaarheid van een goed resultaat groter dan bij een niet-gefaseerde behandeling. Plaatsing van een immediate volledige gebitsprothese vraagt direct nazorg. Zeker in geval van een niet-gefaseerde behandeling moet veelal binnen 1 jaar een nieuwe volledige gebitsprothese worden vervaardigd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2011 ; 118: 537-543
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2011.11.11158
rubriek
Thema
thema
De volledige gebitsprothese nader belicht
Gerelateerd