Onder redactie van M.C.Eaton

Nieuws - Trends

Open PDF (106.90 KB)

Driedimensionale zoetbeleving. Fibrinelijm en epinefrine beste hemostatica. Leeftijdsbepaling met derde molaar. Internationale index gebitsweefselverlies. Medisch: Extracellulair DNA en de kracht van biofilms. Handen wassen voor en na mobiel telefoneren. Tandheelkundig: Onregelmatigheden op cone beamcomputertomografische scans. Meisjes kritisch op dentitie. Personalia: Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aanvaardde op 9 september 2011 prof. dr. E.B. Wolvius het ambt van hoogleraar in de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde met zijn uitgesproken inaugurale rede ‘Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en de juiste maat’. Aan de Universiteit van Amsterdam is dr. L.E. (Ludi) Smeele benoemd tot hoogleraar in de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie met als leeropdracht Maxillofaciale Oncologie.
Promoties: Op 26 september promoveerde Janalt Damstra aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Application of cone beam computed tomography in 3D cephalometry’. Eveneens op 26 september verdedigde Zacharias Fourie aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn dissertatie getiteld ‘Application of cone beam computed tomography in facial imaging science’.
Congresnieuws: “Werk met evidence-based protocollen”, zei Gerry Raghoebar tijdens de cursus ‘Implantologie breed belicht’, die de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) organiseerde op 23 september 2011. Op vrijdag 30 september 2011 werd voor de tweede keer de Dental Review georganiseerd. Er werd verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen die de sprekers tijdens hun internationaal congresbezoek opvingen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.