Onder redactie van F.Frankenmolen

Nieuwsbrief - aflevering 46

Open PDF (156.13 KB)

Vergelijking van het effect van orale analgetica op postoperatieve pijn. Reactie van de pulpa op glasionomeercement. Gebitserosie bij kinderen en adolescenten in de schijnwerpers. Partiële excavatie van cariës bij tijdelijke molaren. Fosforplaatjes bieden meerdere voordelen. De zin van routineanalyse van subgingivale microbiota. Lekkage uit kunststof restauratiematerialen. Vrije tarieven, studente ziet door de tanden het gebit niet meer….Relatie parodontitis, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Extract van groene thee als bewaarmiddel voor uitgeslagen tand. De kwaliteit van onderzoeken in gerenommeerde tijdschriften. Perforatie bij endodontische behandeling, prevalentie en gevolgen. Ultracaïne kan een gevaarlijk anestheticum zijn. Website: Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (www.kvpa.nl). Agenda uitgelicht: Congres ‘Mondzorg voor ouderen: bijzonder!’

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.