Cognitieve bias

Open PDF (259.72 KB)

Vertekening van de werkelijkheid door vooringenomenheid: gewone mensen hebben er hinder van maar (mond)zorgverleners mogelijk nog meer. Laten we het beperken tot de beroepsgroep: wat maakt mondzorgverleners zo zeker van hun zaak? Waarom is hun behandelwijze de beste als er toch ook zorgverleners zijn die voor andere benaderingswijzen kiezen? In de regel steunt die zekerheid op persoonlijke ervaring, resultaten uit eigen handen en ervaringen uit eigen praktijk. Op die manier is de valkuil van cognitieve bias snel gevonden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.