Reacties naar: redactielezerspost@ntvt.nl

Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (260.85 KB)

Lezerspost: Onlangs werd het proefschrift ‘Keratocysteuze odontogene tumoren’ van dr. R. Amaral Mendes in uw tijdschrift besproken door E.H. van der Meij (Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 453). Het proefschrift gaat vooral over de mogelijke rol van COX-2 in de pathogenese van keratocysteuze odontogene tumoren, maar er is ook een hoofdstuk dat is gebaseerd op een retrospectief onderzoek naar het percentage recidieven dat optrad na conservatieve behandeling zonder adjuvante therapie. De recensent geeft aan dat het literatuuronderzoek naar de verschillende behandelmethoden heeft geleid tot de conclusie dat het gebruik van Carnoy’s fixatievloeistiof als adjuvante behandeling de kans op recidief niet beïnvloedt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.