Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten - februari 2011

Open PDF (49.68 KB)

Restauratieve tandheelkunde: Klasse V-restauraties na 8 jaar. Materiaalkunde: Opslagcondities adhesieven beïnvloeden hechtsterkte. Gerodontologie: Preventie van wortelcariës bij ouderen. Verlaging processus alveolaris mandibulae bij persisterende trismus. Implantologie: Direct gerestaureerde en direct belaste
implantaatkronen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.