Ook reageren? Mail naar: redactielezerspost@ntvt.nl

Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (42.41 KB)

Lezerspost:
Narcosebehandeling en zelfreflectie. Michiel Eijkman noemt de forse toename van het aantal tandheelkundige behandelingen onder narcose terecht een zorgwekkende trend (Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 12: 602). Maar moet de beroepsgroep die ? zoals gesteld ? als noodzakelijk kwaad beschouwen? Zoals vaak bij zorgwekkende situaties het geval is, ontbreekt een belangrijk aspect namelijk de zelfreflectie van de beroepsgroep: wat kan men doen om het tij te keren?

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.