De invloed van mondgezondheid op de levenskwaliteit van volwassen Nederlanders

View the english summary Open PDF (66.93 KB)

Als onderdeel van een grootschalig tandheelkundig-epidemiologisch onderzoek onder volwassenen in ’s-Hertogenbosch werd gekeken naar de invloed van een aantal klinische en demografische variabelen op de levenskwaliteit. De levenskwaliteit werd gemeten met behulp van een Nederlandse versie van de verkorte Oral Health Impact Profile. De helft van de ondervraagden bleek geen enkele negatieve invloed van hun mondgezondheid op hun levenskwaliteit te ondervinden. Vooral mensen met een slechte mondgezondheid en laagopgeleiden hadden een hoge score op de Oral Health Impact Profile. De gemiddelde score van 2,8 was lager dan de gevonden gemiddelden in onderzoeken in Australië (7), Engeland (5) en Nieuw Zeeland (8). Geconcludeerd werd dat de mondgezondheid van invloed leek op de levenskwaliteit van de populatie, al laat de correlationele onderzoeksopzet geen causale uitspraken toe.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.