Levenskwaliteit en mondgezondheid

Open PDF (49.01 KB)

Het themanummer ‘Mondgezondheid en levenskwaliteit’ laat zien hoe dit begrip de laatste decennia in vele deelgebieden van de mondzorg is doorgedrongen. In de gezondheidszorg en in het politieke spel over welke deelgebieden van zorg prioriteit moeten krijgen, spelen de prevalentie en incidentie van een ziekte, en dan vooral de mortaliteit, van oudsher een belangrijke rol. In landen waar de middelen beperkt zijn, krijgen mondziekten als cariës en parodontale aandoeningen nauwelijks aandacht omdat aangenomen wordt dat de mortaliteit te verwaarlozen is.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.