Ook reageren? Mail naar: redactielezerspost@ntvt.nl

Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (98.07 KB)

286.202 publicaties leverde de MESHterm ‘dentistry’ op in PubMed en 1.171 (0,004%) daarvan hadden de MESH-term ‘quality of life’ in de titel of het abstract. Te verwachten valt dat ook in de mondzorg het aantal publicaties over QoL zal stijgen… pag. 123. en 19% van de ouders antwoordde ‘ja’ op de vraag ‘heeft uw kind wel eens kiespijn gehad?’ tijdens een groot nationaal onderzoek onder kinderen. De gerapporteerde klachten betroffen pijn in de mond en niet per se pijn als gevolg van cariës. Over dat laatste is weinig bekend, terwijl duidelijk is dat veel cariës onbehandeld blijft en kiespijn een grote invloed heeft op het subjectieve gevoel van welbevinden en gezondheid en dus op de levenskwaliteit .… pag. 157

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.