Orale kinesiologie en levenskwaliteit

View the english summary Open PDF (113.01 KB)

In een vergelijkend onderzoek werd de invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit onderzocht van mensen met temporomandibulaire pijn, mensen met gebitsslijtage en mensen met volledige gebitsprothesen. Hierbij werd gebruikgemaakt van de Oral Health Impact Profile. Zowel de totaalscore als de scores op 4 van de 7 domeinen van de Oral Health Impact Profile waren significant hoger in de onderzoeksgroep met temporomandibulaire pijn dan in de onderzoeksgroepen met gebitsslijtage en volledige gebitsprothesen. Deze resultaten suggereren dat bij mensen met temporomandibulaire pijn de invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit negatiever is dan bij mensen met gebitsslijtage en bij mensen met volledige gebitsprothesen. Deze uitkomst hangt waarschijnlijk sa

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.