Orthodontie en levenskwaliteit

View the english summary Open PDF (114.74 KB)

De invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit van orthodontiepatiënten is onderzocht met behulp van het Child Oral Health Impact Profile. De antwoorden van ouders en kinderen op vragen naar de levenskwaliteit van het kind bleken sterk overeen te komen. Dit resultaat suggereert dat de ouders goed in staat waren te beoordelen welke invloed mondgezondheid heeft op het leven van hun kind. Meisjes leken bij problemen met hun mondgezondheid meer aantasting van hun levenskwaliteit te ervaren dan jongens. Subschalen van het Child Oral Health Impact Profile bleken weinig voorspellende waarde te hebben voor het algemene gezondheidsgevoel van de orthodontiepatiënten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.