Andreas Vesalius, grondlegger van de moderne anatomie

Open PDF (69.13 KB)

Vesalius volgde in Leuven een klassieke opleiding. Hij had een grote passie voor de ontleedkunde; geen dier was voor hem veilig. In Parijs bekwaamde hij zich in de geneeskunde. Voor de studie werden botten uit de graven van het Parijse kerkhof der onschuldigen ontvreemd. Revolutionair voor die tijd was dat Vesalius van de katheder afdaalde en naast de obductietafel ieder detail voor zijn studenten uiteenzette. Mede vanwege deze wijze van onderricht lukte het hem van de rechter toestemming te krijgen meer kadavers (van ter dood veroordeelde misdadigers) te gebruiken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.