Onder redactie van J.H.G. Poorterman.

Excerpten - mei 2011

Open PDF (65.34 KB)

Radiologie: Betrouwbaarheid van botmetingen met cone beam-computertomografie. Effect van contrast en helderheid op meting van botdefecten. Kindertandheelkunde: Langetermijneffecten van voedingsprogramma op cariës. Sociale tandheelkunde: Cariëservaring in Polen tussen 1995 en 2003. Tandheelkundige behandelbehoefte van Griekse volwassenen. Gerodontologie: Histopathologisch onderzoeken van osteoporose in de mandibula. Bisfosfonaten voor de behandeling van osteoporose. Implantologie: Retentieverlies van Locator® implantaatopbouwen. Hygiëne: Besmettelijkheid van water in behandeleenheid.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.