Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (91.54 KB)

Meer pollen door toename uitstoot koolstofdioxide. Gezond ouder worden. Op weg naar een ‘chemische tandenborstel’. Tegenstrijdige mondhygiëne-instructies bij kinderen. Medisch: Bijwerkingen medicijnen vaak oorzaak van ziekenhuisopname. Angstreductie door spieroefeningen. Tandheelkundig: Sponsoring kan leiden tot gekleurde onderzoeksresultaten. Personalia: Subsidie voor internationaal project. De oratie die prof. dr. M.S. Cune op 12 april hield aan de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen had als titel ‘Behandeling volgens afspraak’. De leeropdracht van professor Cune behelst de orale functieleer, in het bijzonder de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde. Promoties: Op 29 april promoveerde Rui Amaral Mendes aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift getiteld ‘The keratocystic odontogenic tumor. Clinical behaviour and role of COX-2 in the biological pathways’. Congresnieuws: Erosie en slijtage; Slijtage is in de westerse wereld een groot probleem dat onder meer kan leiden tot functionele problemen met praten en eten en tot verminderde esthetiek. Aftrap themaproject ‘De endodontische spoedbehandeling in de praktijk’. Tot en met oktober 2011 worden er verspreid over het land 14 bijeenkomsten gehouden. De organisatie is in handen de Nederlandse Vereniging van Tandartsen en de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.